Actie Zeldzame boerderijdieren op de kaart

zeldzaam-vee-gezocht

Zoek met de SZH mee naar bijzondere rassen in Nederland. Foto: Stichting Zeldzame Huisdierrassen.

De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) roept iedereen op me te helpen om zeldzame boerderijdieren letterlijk en figuurlijk op de kaart te zetten. Koeien, kippen, schapen en eenden die zeldzamer zijn dan de tijger? Ze bestaan. Sterker nog, in Nederland kennen we ruim 50 verschillende rassen van zeldzaam geworden boerderijdieren. Vroeger zag je ze volop in onze landbouw: het Gelders paard hielp de boer met ploegen, het Kooikerhondje hielp de kooiker met het vangen van eenden en de Lakenvelder sierde het bezit van de landadel. Dieren die de mensen hielpen bij het uitoefenen van hun beroep, die werden gebruikt voor de productie van melk vlees of eieren of dieren die de mens status en aanzien gaven. De ontwikkelde rassen verloren hun functie met het verdwijnen van de beroepen of de gebruiken. Ook werd voor de voedselproductie gekozen voor andere rassen. De variatie van onze boerderijdieren is in afgelopen decennia sterk afgenomen. En dat, terwijl ze tóch van onschatbare waarde zijn.

Terug op de kaart
Het is soms even zoeken, maar ze zijn er nog. Met deze actie wil de SZH het besef en de beleving van onze zeldzame huisdierrassen vergroten. Jong en oud worden uitgedaagd de vaak herkenbare dieren op te speuren in het landschap, op de erven en in de tuinen, en deze waarnemingen in te voeren op http://szh.nl/de-telling/. Op de site zijn ook ‘zoekkaarten’ te downloaden, waar de veelal voor mensen onbekende dieren per ras met foto even worden voorgesteld.

Arjan Vriend, directeur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, is medebedenker van de actie: ‘Met deze actie roepen we iedereen op de zeldzame rassen te gaan ontdekken in het landschap en op de kaart te zetten. We hebben veel aan onze rassen te danken en willen ze zichtbaar maken; om de herinnering levend te houden en om van hun prachtige verschijningsvormen te genieten.‘

De actie loopt in de maanden juni, juli en augustus. De SZH is een stichting met als doelstelling om de variatie onder de landbouwhuisdieren in Nederland te behouden en te voorkomen dat de oorspronkelijke rassen uitsterven.

Diverse verenigingen die zich inzetten voor het behoud en de gezondheid van het ras gebruiken ZooEasy. Hieronder vallen onder andere Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten, Stichting het Bonte Bentheimer Varken, Nederlandse Markiesjes Vereniging en de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen.

Nieuwe klanten voor ZooEasy Online

In de afgelopen tijd zijn enkele nieuwe verenigingen klant geworden bij ZooEasy. Deze maand worden drie verenigingen extra in het zonnetje gezet: de Nederlandse Chow Chow Club (NCCC), De Nederlandse Vereniging voor Gedomesticeerde Watervogelfokkers (NVGW) en de Bundesverein für Weisse Schweizer Schäferhunde e.V.

Eerste watervogelvereniging
De Nederlandse Vereniging voor Gedomesticeerde Watervogelfokkers (NVGW) is dankzij de ondersteuning door de Stichting Zeldzame Huisdierenrassen (SZH) (www.szh.nl) de eerste watervogelvereniging die gebruik gaat maken van ZooEasy. Edgar de Poel vertelt: “Dit is een bijzonder initiatief, want niet eerder werkten kleindierfokkers gezamenlijk aan een populatieregistratiesysteem. Dit moet bijdragen aan de verlaging van inteelt en een betere uitwisseling van passende fokdieren tussen fokkers.”

De NVWG verenigt fokkers van Nederlandse en buitenlandse gedomesticeerde eenden en ganzenrassen. Een bijzonder project van de vereniging is de wederopbouw van de Twentse Landgans. In de hoogtijdagen tussen 1850 en 1940 werden jaarlijks tienduizenden ganzen en hun producten verhandeld en veelvuldig geëxporteerd. Door de Tweede Wereldoorlog viel de handel stil en leek de Twentse Landgans uitgestorven. Nu gaat het beter met het ras. Edgar de Poel: “Jaarlijks organiseert de NVGW haar zomerfokkersdag en daarnaast hebben de fokkers van de Twentse Landgans een eigen dag voor de uitwisseling van dieren en ter ondersteuning van fokkers bij de selectie van dieren.”

Nederlandse Chow Chow Club
De Nederlandse Chow Chow Club (NCCC) bestaat sinds 1941. De Nederlandse vereniging is niet heel groot, maar het ras Chow Chow is dat wel: het komt wereldwijd voor. Menige buitenlandse Chow Chow heeft wel een voorouder afkomstig uit een Nederlandse stamboom.

Janneke Leunissen-Rooseboom is de secretaris voor de NCCC. “Het hoofddoel is om fokkers, dekreu-eigenaars en pupkopers te kunnen voorzien van alle mogelijke (gezondheids)informatie die hen behulpzaam kan zijn bij het maken van een goede beslissing. Die moeten ze zoveel mogelijk ook zelfstandig kunnen vinden, zo werkt dat tegenwoordig nu eenmaal. Voor een goede beslissing kan meer informatie behulpzaam zijn dan alleen de officiële gezondheidsscores en de drie-generatie stamboom. Als rasvereniging willen we die meerwaarde gaan bieden. We hopen dat onze leden hun kennis over hun eigen hond met het NCCC databestand willen delen. ZooEasy gaat ons helpen die gegevens te archiveren en beschikbaar te maken voor wie de kennis van nut is.”

Bundesverein für Weisse Schweizer Schäferhunde e.V.
De Bundesverein für Weisse Schweizer Schäferhunde e.V. (BVWS) is de nieuwste klant uit Duitsland. Zij zijn een van de oudste Witte Zwiterse Herdershondenvereniging van Europa en hebben nauwe contacten met zusterverenigingen in Zwitserland en Zweden. De Witte Zwitserse herdershond is heel veelzijdig en kan getraind worden als metgezel, speur- of waakhond, maar ook voor reddingsoperaties. In het stamboek zijn inmiddels meer dan 2000 honden geregistreerd, zodat de fok nog verder betert kan worden en het hondenras op de lange termijn gezond en veerkrachtig kan blijven.

ZooEasy kijkt uit naar de samenwerking met deze verenigingen en wenst hen veel succes met de start van hun nieuwe online database.