Nieuw: overdrachtsverklaring voor vogels

1aHandel je veel met vogelkwekers in Duitsland of andere landen? Dan kan je te maken krijgen met hun wens voor een overdrachtsverklaring. In Nederland is deze verklaring niet verplicht. Maar de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) heeft in overleg met ZooEasy een overdrachtsverklaring beschikbaar gesteld om de internationale handel gemakkelijker te maken (zie ook Onze Vogels van november 2016). Zo kan iemand in het buitenland Nederlandse vogels kopen en invoeren met het juiste document. Daarnaast geeft de overdrachtsverklaring inzicht in de gezondheid van de vogel, zodat de nieuwe eigenaar verantwoord kan fokken met deze vogels.

Waar vind ik de overdrachtsverklaring in Versie 13?
1.      Klik op het menu Vogels
2.      Klik op een vogel
3.      Klik op Details
4.      Klik op het tabblad Rapportages
5.      Kies nu voor de optie Overdrachtsverklaring

Wat staat er op een overdrachtsverklaring?
Op de verklaring staat alle informatie die de nieuwe eigenaar van het dier nodig heeft. Hierop vind je:

–        Naam en contactgegevens eigenaar
–        Naam en contactgegevens van de koper
–        Omschrijving van de vogel
–        Verklaring dat de vogel in goede gezondheid is overgedragen
–        Handtekening van de huidige en nieuwe eigenaar

Klik op de afbeelding om deze te vergroten
1a

Wetgeving
In Nederland is een overdrachtsverklaring niet verplicht. In sommige andere landen zoals Duitsland is dit wel nodig volgens de wet. Dat betekent dat dit uitermate handig is in de handel met onze buren. De verklaring voldoet aan de eisen van de NBvV en van de internationale handel.

Voordelen van een overdrachtsverklaring
Ook als je niet handelt met mensen in het buitenland, kan je zeker je voordeel doen met een overdrachtsverklaring. Door deze verklaring ben je als koper beter beschermd als de vogel toch ziek blijkt te zijn. Daarnaast kan je als koper ook een extra omschrijving toevoegen, waar je extra details over de vogel plaatst. Bijvoorbeeld over de afstamming en verwantschap van het dier. Daarmee geef je de nieuwe eigenaar extra kennis om goed om te gaan met deze vogel. Tot slot is het ook handig voor je eigen administratie. Zo weet je ook na een show of beurs nog precies aan wie je welke vogel hebt verkocht, of van wie het dier afkomstig is. Deze informatie kan je ook weer verwerken in jouw programma van ZooEasy.

Hoe is de overdrachtsverklaring tot stand gekomen?
Wij hebben gekozen om een overdrachtsverklaring toe te voegen na gesprekken met de NBvV. Samen hebben we een verklaring opgesteld die aan alle eisen voldoet, maar vooral ook heel begrijpelijk is. Print het formulier uit en vul de informatie ter plekke in, of selecteer je dier en ZooEasy vult de informatie automatisch voor jou in.

Is de overdrachtsverklaring ook voor andere diersoorten?
De verklaring is vooral ontwikkeld voor vogelhouders, maar je kan deze natuurlijk ook gebruiken bij het kopen of verkopen van andere diersoorten. ZooEasy vult de gegevens van je dier automatisch in op de verklaring, of je kan kiezen om een lege verklaring te printen waarbij je zelf nog alle informatie invult.

De overdrachtsverklaring is vanaf december 2016 beschikbaar in Stand Alone Versie 13 en is binnenkort ook beschikbaar in ZooEasy Online.