Actie Zeldzame boerderijdieren op de kaart

zeldzaam-vee-gezocht

Zoek met de SZH mee naar bijzondere rassen in Nederland. Foto: Stichting Zeldzame Huisdierrassen.

De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) roept iedereen op me te helpen om zeldzame boerderijdieren letterlijk en figuurlijk op de kaart te zetten. Koeien, kippen, schapen en eenden die zeldzamer zijn dan de tijger? Ze bestaan. Sterker nog, in Nederland kennen we ruim 50 verschillende rassen van zeldzaam geworden boerderijdieren. Vroeger zag je ze volop in onze landbouw: het Gelders paard hielp de boer met ploegen, het Kooikerhondje hielp de kooiker met het vangen van eenden en de Lakenvelder sierde het bezit van de landadel. Dieren die de mensen hielpen bij het uitoefenen van hun beroep, die werden gebruikt voor de productie van melk vlees of eieren of dieren die de mens status en aanzien gaven. De ontwikkelde rassen verloren hun functie met het verdwijnen van de beroepen of de gebruiken. Ook werd voor de voedselproductie gekozen voor andere rassen. De variatie van onze boerderijdieren is in afgelopen decennia sterk afgenomen. En dat, terwijl ze tóch van onschatbare waarde zijn.

Terug op de kaart
Het is soms even zoeken, maar ze zijn er nog. Met deze actie wil de SZH het besef en de beleving van onze zeldzame huisdierrassen vergroten. Jong en oud worden uitgedaagd de vaak herkenbare dieren op te speuren in het landschap, op de erven en in de tuinen, en deze waarnemingen in te voeren op http://szh.nl/de-telling/. Op de site zijn ook ‘zoekkaarten’ te downloaden, waar de veelal voor mensen onbekende dieren per ras met foto even worden voorgesteld.

Arjan Vriend, directeur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, is medebedenker van de actie: ‘Met deze actie roepen we iedereen op de zeldzame rassen te gaan ontdekken in het landschap en op de kaart te zetten. We hebben veel aan onze rassen te danken en willen ze zichtbaar maken; om de herinnering levend te houden en om van hun prachtige verschijningsvormen te genieten.‘

De actie loopt in de maanden juni, juli en augustus. De SZH is een stichting met als doelstelling om de variatie onder de landbouwhuisdieren in Nederland te behouden en te voorkomen dat de oorspronkelijke rassen uitsterven.

Diverse verenigingen die zich inzetten voor het behoud en de gezondheid van het ras gebruiken ZooEasy. Hieronder vallen onder andere Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten, Stichting het Bonte Bentheimer Varken, Nederlandse Markiesjes Vereniging en de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen.