Fokkersdag Golden Retriever Club

Er waren ruim tachtig fokkers aanwezig bij de fokkersdag van de GRCN.

Er waren ruim tachtig fokkers aanwezig bij de fokkersdag van de GRCN.

ZooEasy bezocht de Golden Retriever Club Nederland (GRCN) op de fokkersbijeenkomst in januari. Het doel van de fokkersbijeenkomst was om in samenspraak met de fokkers het verenigingsfokreglement (VFR) vast te stellen. Het nieuwe VFR dient per 1 mei 2013 geïmplementeerd te zijn en dient ter goedkeuring aan de leden van de GRCN op de ALV van 30 maart te worden voorgelegd. Het eerste uur van de bijeenkomst werd gebruikt voor een presentatie van ZooEasy. Penningmeester Alex van Oeveren: “We zijn sinds een jaar bezig met de implementatie van ZooEasy. In de loop der tijd zijn ontzettend veel gegevens over de Golden Retriever vastgelegd. Tevens wordt het systeem gebruikt voor de fokdagen. De gegevens zullen straks middels ZooEasy online te raadplegen zijn”.

Rijke historie
Alex van Oeveren: “Het overzetten van de gegevens vanuit de huidige database naar ZooEasy is een gigantische operatie. Beheerder Ed van Delden heeft het afgelopen jaar de gegevens overgezet”. De GRCN heeft een grote klus met het vullen van de database, omdat de vereniging een rijke geschiedenis heeft. Alex van Oeveren: “De vereniging is sinds 1956 actief en is de enige rasvereniging in Nederland die de belangen van het Golden Retriever ras behartigt. Het aantal gegevens gaat ver terug in de vorige eeuw. We hebben zo’n 150.000 honden in het systeem.” De GRCN hoopt met de implementatie van ZooEasy een belangrijke bijdrage te kunnen leveren in het aantonen van verwantschap in een vroegtijdig stadium.

Laatste voorbereidingen
In het tweede kwartaal van 2013 wil de GRCN live gaan ZooEasy. Zij zullen eerst vaststellen welke gegevens zullen worden aangeboden en op welke manier. Geen vereniging zonder de inzet van vrijwilligers. Wie de vereniging een warm hart toedraagt kan de vereniging op vele manieren helpen van het schrijven van artikelen, het helpen bij shows, het participeren in een financiële commissie tot het zitting nemen in een bestuur.

Golden Retriever Club NederlandZooEasy wenst de GRCN veel succes met de laatste voorbereidingen!