Vakantiemelding ZooEasy

Wegens vakantie gesloten

Wegens vakantie gesloten

Wij zijn wegens de vakantie gesloten van 28 juli t/m 2 september. Bestellingen en registraties van de ZooEasy stand alone versie die zijn aangemeld via de website worden gewoon afgehandeld. Vragen die u via e-mail of onze website heeft gesteld, worden pas vanaf 3 september beantwoord.

Wij wensen u een fijne vakantie!

Nieuwe klanten voor ZooEasy Online

In de afgelopen tijd zijn enkele nieuwe verenigingen klant geworden bij ZooEasy. Deze maand worden drie verenigingen extra in het zonnetje gezet: de Nederlandse Chow Chow Club (NCCC), De Nederlandse Vereniging voor Gedomesticeerde Watervogelfokkers (NVGW) en de Bundesverein für Weisse Schweizer Schäferhunde e.V.

Eerste watervogelvereniging
De Nederlandse Vereniging voor Gedomesticeerde Watervogelfokkers (NVGW) is dankzij de ondersteuning door de Stichting Zeldzame Huisdierenrassen (SZH) (www.szh.nl) de eerste watervogelvereniging die gebruik gaat maken van ZooEasy. Edgar de Poel vertelt: “Dit is een bijzonder initiatief, want niet eerder werkten kleindierfokkers gezamenlijk aan een populatieregistratiesysteem. Dit moet bijdragen aan de verlaging van inteelt en een betere uitwisseling van passende fokdieren tussen fokkers.”

De NVWG verenigt fokkers van Nederlandse en buitenlandse gedomesticeerde eenden en ganzenrassen. Een bijzonder project van de vereniging is de wederopbouw van de Twentse Landgans. In de hoogtijdagen tussen 1850 en 1940 werden jaarlijks tienduizenden ganzen en hun producten verhandeld en veelvuldig geëxporteerd. Door de Tweede Wereldoorlog viel de handel stil en leek de Twentse Landgans uitgestorven. Nu gaat het beter met het ras. Edgar de Poel: “Jaarlijks organiseert de NVGW haar zomerfokkersdag en daarnaast hebben de fokkers van de Twentse Landgans een eigen dag voor de uitwisseling van dieren en ter ondersteuning van fokkers bij de selectie van dieren.”

Nederlandse Chow Chow Club
De Nederlandse Chow Chow Club (NCCC) bestaat sinds 1941. De Nederlandse vereniging is niet heel groot, maar het ras Chow Chow is dat wel: het komt wereldwijd voor. Menige buitenlandse Chow Chow heeft wel een voorouder afkomstig uit een Nederlandse stamboom.

Janneke Leunissen-Rooseboom is de secretaris voor de NCCC. “Het hoofddoel is om fokkers, dekreu-eigenaars en pupkopers te kunnen voorzien van alle mogelijke (gezondheids)informatie die hen behulpzaam kan zijn bij het maken van een goede beslissing. Die moeten ze zoveel mogelijk ook zelfstandig kunnen vinden, zo werkt dat tegenwoordig nu eenmaal. Voor een goede beslissing kan meer informatie behulpzaam zijn dan alleen de officiële gezondheidsscores en de drie-generatie stamboom. Als rasvereniging willen we die meerwaarde gaan bieden. We hopen dat onze leden hun kennis over hun eigen hond met het NCCC databestand willen delen. ZooEasy gaat ons helpen die gegevens te archiveren en beschikbaar te maken voor wie de kennis van nut is.”

Bundesverein für Weisse Schweizer Schäferhunde e.V.
De Bundesverein für Weisse Schweizer Schäferhunde e.V. (BVWS) is de nieuwste klant uit Duitsland. Zij zijn een van de oudste Witte Zwiterse Herdershondenvereniging van Europa en hebben nauwe contacten met zusterverenigingen in Zwitserland en Zweden. De Witte Zwitserse herdershond is heel veelzijdig en kan getraind worden als metgezel, speur- of waakhond, maar ook voor reddingsoperaties. In het stamboek zijn inmiddels meer dan 2000 honden geregistreerd, zodat de fok nog verder betert kan worden en het hondenras op de lange termijn gezond en veerkrachtig kan blijven.

ZooEasy kijkt uit naar de samenwerking met deze verenigingen en wenst hen veel succes met de start van hun nieuwe online database.

De eerste online klant

Willem Stemerdink

Willem Stemerdink is de online beheerder voor de NVSW

ZooEasy bestaat tien jaar. De klanten van ZooEasy bevinden zich over de hele wereld; van een vogelkweker in Australië tot een hondenfokker in Zweden. Er zijn meer dan 15.000 pakketten verkocht aan hobby- en semiprofessionele fokkers, en inmiddels maken meer dan 40 verenigingen en stamboeken gebruik van ZooEasy Online. Hoe kwam de eerste vereniging bij ZooEasy terecht?

Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen
De Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen (NVSW) viert dit jaar het 65-jarige jubileum. In het verleden hield de vereniging zijn eigen database bij in een zelfgemaakt programma in MS DOS. Ze zijn toen overgestapt op datamanager van GCS, maar ook dat was een stand alone programma dat voor de verspreiding naar de leden nogal wat werk meebracht. Willem Stemerdink van de NVSW vertelt: “We kwamen Erik Reudink van ZooEasy wel eens tegen op hondenshows, dus hij was bij ons al bekend. Toen we een ander programma wilden en hoorden dat aan een online versie van het programma werd gewerkt, namen we contact op. We begonnen met ZooEasy Stand Alone, en daarna zijn we overgestapt naar ZooEasy Online.”

“Ik help graag bij jachttrainingen”
Willem Stemerdink komt uit het oosten van het land. Hij en zijn vrouw Ieke hebben twee Stabijhounen. “Het leukst is het karakter van de honden. Laat ik het zo zeggen: ze verloochenen hun afkomst niet. De Stabij heeft een eigen mening. Mijn vrouw vindt dat ook leuker.” Hoewel de honden vooral van zijn vrouw zijn, is Willem er ook druk mee bezig: “Ik ben helper bij jachttrainingen. Ik doe oefeningen met ze, zoals apporteren, zoeken, een sleepspoortje trekken. Daar zijn ze ooit voor gefokt.”

Zeldzame en bedreigde rassen
Willem Stemerdink vertelt enthousiast over de Stabij: “Deze hond begint populairder te worden. Er is steeds meer vraag naar pups. Omdat het een zeldzaam ras is, moeten de dekkingen heel secuur gebeuren, zodat de genen worden gespreid.” De Wetterhoun is nog zeldzamer, het is zelfs een bedreigd ras. Willem: “Er is voor de Wetterhoun nu een discussie gaande of er andere honden die erop lijken zijdelings ingekruist moeten worden. Er is een zoektocht gestart naar de genenpopulatie, zodat er een nieuwe hond ingekruist kan worden. Het duurt echter wel 15 jaar voor het dan weer een echte Wetterhoun is, en daar is veel discussie over. Maar een nieuwe hond erbij is het begin van een gezonder ras.”

“De leden vinden het leuk als er een foto bij staat”
Het gebruik van ZooEasy Online helpt de vereniging dan ook goed met het bijhouden van de gezondheidsgegevens. Een op de vijf leden heeft een eigen ZooEasy account. Willem: “De leden gebruiken ZooEasy Online vooral om een reu te zoeken voor een nieuw nestje. Welke reu spreekt aan, wat is de inteelt, ze maken een proefselectie. Ook vinden ze het prettig om de tentoonstellingsuitslagen te zien van hun eigen hond. De leden vinden het leuk als er een foto bij de hond gegevens staat.”

Goede samenwerking
Willem Stemerdink doet als beheerder ook de administratie van de nieuwe leden in ZooEasy Online. “Het programma is niet zo moeilijk, het kost alleen even tijd. Ik handel ook de vragen af van de leden, maar meestal hoor ik nooit meer wat omdat het programma heel duidelijk is. Als ik iets niet weet kan ik het aan Jan Vissinga van ZooEasy vragen. Dat is altijd een goede samenwerking.” Willem weet een ding wel zeker: “Als het aan mij ligt, en aan de leden, dan blijven we nog lang klant van ZooEasy. Wij zijn tevreden. Op dit moment werkt ZooEasy voor ons aan de automatisering van de dekaanvragen en daarmee wordt het programma nog completer.”

Lees nu de complete serie over de oprichting van ZooEasy:
Het interview met directeur Erik Reudink.
Het interview met Jacob Miedema, de allereerste klant.

Willem Stemerdink met honden

Willem: “Het leukst is het karakter van de honden.”