Tips & Trucs

In deze rubriek krijgt u handige tips en trucs over het gebruik van ZooEasy. Jan Vissinga legt het u uit:

Tip 1: Back-up maken!
Ondanks alle beschikbare faciliteiten in het programma overkomt het klanten toch regelmatig dat ze na een crash van de computer hun gegevens kwijt zijn.
Voor wat betreft de licentie gegevens en de installatie procedure is dat geen probleem; Die kunnen wij u nogmaals toesturen. Voor de ingevoerde data ligt dat anders. Die is niet bij ons bekend en het is aan de klanten zelf om met enige regelmaat een back-up te maken van hun data.

In ZooEasy hebben we bieden we op 3 manieren de mogelijkheid om de back-up te maken.
1. Bij het afsluiten van het programma wordt gevraagd om een back-up te maken.
2. Via het menu Bestand, kies voor de optie Back-up maken kunt u op elk gewenst moment een back-up maken.
3. Via het menu Bestand, kunt u in de Systeeminstellingen op het tabblad Back-up instellen dat er automatisch, bij het afsluiten van het programma, een back-up gemaakt moet worden.
Bij deze optie kunt u aangeven dat er meer dan 1 back-up gemaakt moet worden voordat de eerder gemaakte back-up overschreven wordt. Dat biedt extra garantie voor het behoud van uw data.

Doe dat bij voorkeur en in alle gevallen op een extern medium (USB Stick, Externe harde schijf, of in de “Cloud”), maar niet op de harde schijf zelf. Bij een crash van die harde schijf raakt u die de back-up dan tenminste niet kwijt.

Tip 2: ZooEasy overzetten naar een andere computer
Bij de aanschaf van een nieuwe computer moet ZooEasy volledig op die computer geïnstalleerd worden. Het kopiëren en plakken van de map waarin ZooEasy geïnstalleerd is, is niet voldoende! In dat geval worden namelijk niet alle benodigde componenten, die in de Windows mappen geïnstalleerd zijn, meegenomen.

Nadat u ZooEasy opnieuw geïnstalleerd en geactiveerd heeft voert u het stappenplan uit van Truc 1. Mocht u niet, zoals in Tip 1 beschreven is een back-up gemaakt hebben dan is het raadzaam om dat alsnog te doen en door middel van de gemaakte back-up, de gegevens over te zetten.

Truc 1: Voorkomen dat database wachtwoord gevraagd wordt
Sommige klanten ervaren wachtwoord problemen bij het inlezen, of het proberen te bekijken, van een gemaakte back-up; er wordt hen om een onbekend wachtwoord gevraagd.

Het openen van de database via Access is beveiligd met een wachtwoord. Het gebruiken van het wachtwoord om via Access de database te benaderen wordt sterk afgeraden. 1 Enkele mutatie die verkeerd gedaan wordt, kan ertoe leiden dat uw hele database niet meer via ZooEasy benaderbaar is. Bij het opstarten van ZooEasy en het openen van de database via ons programma doen wij een serie integriteitcontroles. Als 1 daarvan niet positief wordt afgerond, kan het programma niet verder werken en kan het zijn dat u alle gegevens kwijt bent.

Het programma gebruikt het wachtwoord tijdens het openen, ophalen en opslaan van gegevens continue. Ook bij het aanmaken en terugzetten van de database (d.m.v. een back-up) wordt het wachtwoord gebruikt en als gebruiker heeft u daarom het database wachtwoord niet nodig.

Indien uw PC zou crashen en u heeft op een extern medium (zie ook Tip 1) een back-up gemaakt dan kunt u die, nadat u het programma opnieuw heeft geïnstalleerd, inlezen. Het terugzetten van de database kan in dat geval gedaan worden door de volgende stappen uit te voeren:

1. Installeer en activeer ZooEasy.
2. Start ZooEasy op.
3. Sluit de lijst met dieren, opdat alleen het hoofdmenu open staat.
4. Klik op het menu Bestand
5. Klik op de optie Back-up inlezen
6. Zoek in het dan getoonde scherm, in de mappenlijst, bijvoorbeeld de USB Stick op.
7. Op de USB Stick staat een bestand genaamd “database.mdb”.
8. Dat bestand selecteert u (door 1x klikken), waarna u klikt op Openen.
Klikt u in deze stap 2x op het mdb bestand dan zal het database wachtwoord gevraagd worden.
9. ZooEasy laadt nu de database en het programma wordt opnieuw opgestart.

Truc 2: ZooEasy op de MAC
ZooEasy is op de MAC te gebruiken, maar niet rechtsreeks.
Als eerste moet u op de MAC een programma zoals VMWare of Parallels Desktop installeren. Daarmee hebt u de mogelijkheid om op de MAC virtuele computers aan te maken en te installeren. Let er goed op dat u, als u dat doet, u voldoende geheugen toekent aan een dergelijke virtuele computer. Binnen de aangemaakte virtuele omgeving installeert u vervolgens een Windows versie, hoger of gelijk aan XP. Als die virtuele Windows computer dan goed draait moet u ervoor zorgen dat er een gedeelde map is die met de MAC in verbinding staat, als u binnen de virtuele Windows computer geen gebruik maakt van de netwerkverbinding met het internet. Vanuit die gedeelde map kunt u dan het installatiebestand uitvoeren.
Als de virtuele Windows omgeving op de MAC wel in verbinding staat met het internet dan kunt u het installatiebestand van internet downloaden en uitvoeren.

Als het programma dan geïnstalleerd is kunt u het activeren, waarna u van uw Windows computer een ZooEasy back-up kunt maken (zie voorgaande tips en trucs). De gemaakte back-up kunt u dan over kunt hevelen naar de virtuele Windows omgeving.

Het zijn veel stappen die nodig zijn, maar (alleen) op deze manier is het mogelijk om van ZooEasy op de MAC gebruik te maken.